Αλλαγή συμπεριφοράς στο coaching

Το Coaching μπορεί να οριστεί ως μια υποστηρικτική σχέση μεταξύ ενός Coach και ενός Coachee στην οποία ο τελευταίος έχει έναν στόχο να επιτύχει. Για να γίνει αυτό, ο Πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει θετικές αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού αυτοανάπτυξης. Αυτές οι θετικές αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές σε συμπεριφορά, επιδόσεις, δεξιότητες, νοοτροπία και ούτω καθεξής.

Η συμπεριφορά είναι μια σειρά από ενέργειες. Η συμπεριφορά μας υποκινείται από μια επιθυμία ή μια ανάγκη. Με άλλα λόγια, η ανάγκη ή η επιθυμία που θέλουμε να ικανοποιήσουμε θα οδηγήσει τη συμπεριφορά μας.

Στο coaching, ο Πελάτης θέτει ορισμένους στόχους προς επιτεύξη (επαγγελματικούς στόχους στο business coaching ή προσωπικούς στο life coaching). Ο Coach ενθαρρύνει τον Πελάτη να ‘σπάσει’ έναν στόχο σε επιμέρους στόχους. Στη συνέχεια, ο Coachee ενθαρρύνεται να εντοπίσει μικρά βήματα δράσης που πρέπει να αναληφθούν για κάθε υποστόχο. Οι ενέργειες που αναλαμβάνει ο Πελάτης για την επίτευξη των στόχων είναι οι συμπεριφορές του.

Κατά τη διάρκεια μιας coaching σχέσης, οι Πελάτες μαθαίνουν και εξασκούνται να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να επιτύχουν θετικές αλλαγές. Μια συμπεριφορά μπορεί να χρειαστεί να ενισχυθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με τον στόχο που έχει τεθεί.

Μια αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να διευκολυνθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι η εστίαση στις συνέπειες της ενίσχυσης ή μείωσης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Εάν ένας Πελάτης θέλει να αυξήσει μια συμπεριφορά, μπορεί να επικεντρωθεί σε μια θετική συνέπεια, ή με άλλα λόγια, στο τι θα κερδίσει από αυτήν την αλλαγή συμπεριφοράς. Αντίθετα, εάν ο Πελάτης θέλει να εξαλείψει μια συμπεριφορά, μπορεί να επικεντρωθεί σε αρνητικές συνέπειες ή στο τί θα κερδίσει (θετικό) εάν όντως μειώσει αυτή τη συμπεριφορά.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο το coaching μπορεί να πυροδοτήσει μια αλλαγή συμπεριφοράς είναι επιτρέποντας στον Coachee να αποκτήσει μια νέα προοπτική και να εντοπίσει νέα μονοπάτια συμπεριφοράς προκειμένου να λειτουργήσει με πιο υγιή, παραγωγικό τρ΄΄οπο και σε ευθυγράμμιση με τον στόχο του.

Επιπλέον, όταν οι πελάτες εστιάζουν στις δεξιότητες, τις δυνάμεις και τα προηγούμενα επιτεύγματα τους, αρχίζουν να προωθούν και να αυξάνουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους και συνειδητοποιούν ποια από τις συμπεριφορές τους, τούς υποστηρίζει ή όχι στον σκοπό τους. Αντίστοιχα, αρχίζουν να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να ταιριάξουν με την πραγματικότητα που θέλουν να φέρουν στη ζωή τους.

Υπάρχουν διαφορετικά στάδια σε μια διαδικασία αλλαγής και απαιτείται διαφορετικός χειρισμός από την πλευρά του coaching.

  • Προ-στοχασμός

Σε αυτό το στάδιο, οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν. Πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται κάποια αλλαγή, επομένως δεν σκέφτονται και δεν ενεργούν προς καμία αλλαγή.

  • Στοχασμός

Σε αυτό το στάδιο, ο Πελάτης αρχίζει να χτίζει αυτογνωσία και να αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση, το coaching επικεντρώνεται στο τι θα ήθελαν να δουν διαφορετικό στη ζωή τους, τι επιλογές έχουν, ποιες αλλαγές αναζητούν, πού έχουν κολλήσει κ.λπ. Αν και η επίγνωση αρχίζει να αυξάνεται, ο πελάτης δεν είναι ακόμα έτοιμος ή σίγουρος για την πραγματοποίηση μιας αλλαγής.

  • Προετοιμασία

Σε αυτό το στάδιο, ο Πελάτης έχει αποφασίσει να κάνει την αλλαγή. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία coaching είναι να προσδιορίσει ποια θα είναι τα οφέλη αυτής της αλλαγής, να αποσαφηνίσει τα αποτελέσματα ή τους επιμέρους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πόροι χρειάζονται, ποιες στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και επίσης να αξιολογήσει τη δική του ετοιμότητα, δυνάμεις και βασικές δεξιότητες, αλλά και να σαρώσει το περιβάλλον του για πιθανά εμπόδια.

  • Δράση

Σε αυτό το στάδιο, ο Πελάτης με τη βοήθεια του Coach ξεκινά την κατασκευή ενός σχεδίου δράσης και ενός συστήματος παρακολούθησης της προόδου του. Υλοποιώντας τα βήματα, ο Πελάτης αρχίζει να αναγνωρίζει ότι όχι μόνο θέλει να πραγματοποιήσει αυτή την αλλαγή, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει τη συμπεριφορά του για να συμβεί αυτό.

  • Συντήρηση

Σε αυτό το στάδιο, ο Πελάτης εργάζεται για το πώς να διατηρήσει τα επιτεύγματα του στόχου του. Ο Coach βοηθά τον Πελάτη δημιουργώντας τη δομή και παρέχοντας υποστήριξη στην εξάσκηση της νέας συμπεριφοράς μέχρι να του γίνει δεύτερη φύση.

  • Υποτροπή

Αυτό το στάδιο εστιάζει στον εντοπισμό της κατάλληλης στρατηγικής για να αποτρέψει τον Πελάτη από το να εγκαταλείψει τη νέα συμπεριφορά και να επιστρέψει στην παλιά. Έτσι, ο Coach και ο Πελάτης αναζητούν την καλύτερη προσέγγιση για να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτοδιαχείρισης για να διατηρήσουν την αλλαγή. Μετά από αυτό το στάδιο, η coaching σχέση μπορεί να ολοκληρωθεί.

Όσον αφορά τις θετικές αλλαγές που θέλετε να προκαλέσετε στη ζωή σας, σε ποιο βήμα πιστεύετε ότι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή; Τί χρειάζεστε για να προχωρήσετε; Τί θα συμβεί αν πετύχετε; Τί θα συμβεί αν δεν προσπαθήσετε ποτέ;

Κλείστε μια δωρεάν συνεδρία 30 λεπτών μαζί μου για να συζητήσουμε τον στόχο σας και πώς το coaching μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε.

Εικόνα από Freepik

Comments are closed.