Ο ρόλος των αξιών στο coaching

Οι αξίες θεωρούνται κεντρικό μέρος της ταυτότητάς μας. Η αξία υποδηλώνει την ικανότητα να κατανοούμε την σιωπηρή ετοιμότητά μας να ενεργούμε σύμφωνα με την εμπειρία, τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Οι αξίες δίνουν τη θεμελιώδη βάση για την δημιουργία νοήματος και προσανατολισμό για την εργασία και τη ζωή γενικότερα.

Μια επίκαιρη πρόκληση που βιώνουμε είναι η δυσκολία να βρούμε χρόνο για σκέψη και αναστοχασμό. Ωστόσο, η ανθρώπινη ανάπτυξη απαιτεί από εμάς να αφιερώνουμε χρόνο και να αναστοχαζόμαστε συχνότερα. Ο στοχασμός ξεκινά όταν οι άνθρωποι παύουν να προσπαθούν για γρήγορες λύσεις και αρχίζουν να εμβαθύνουν.

Το Coaching, ως η τέχνη της συγκέντρωσης, επιβράδυνσης της σκέψης και του αναστοχασμού, δίνει σημαντικό χώρο στην σημασία των αξιών, με τους παραπακάτω τρόπους:

  • Εστίαση στις αξίες: Ο στόχος είναι η ερμηνεία, η αποσαφήνιση και ο αναστοχασμός σε βασικές αξίες ως ορόσημα για την ζωή. Αυτές έρχονται στην επιφάνεια, ενεργοποιώντας μια διαδικασία ανάπτυξης. Ο αναστοχασμός βοηθά να εδραιωθούν οι προσωπικοί στόχοι του Coachee στην αίσθηση ταυτότητας και τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες, ελπίδες και όνειρά του. Η σύνδεση παρελθόντος και μελλοντικών δράσεων μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική προοπτική εργασίας στο coaching.
  • Ευκαιρίες για νοηματοδότηση: Η δημιουργία νοήματος είναι από τα πιο σημαντικά μέσα διευκόλυνσης του coaching διαλόγου. Το νόημα είναι θεμελιώδες γιατί αποδίδουμε ιδιαίτερη αξία στις εμπειρίες, τις πράξεις, τις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους, την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Τα πράγματα αποκτούν νόημα όταν κατανοούμε πώς αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Είναι ένας ολιστικός τρόπος ενσωμάτωσης παρελθοντικών εμπειριών καθώς και ιδεών για το μέλλον.
  • Αφηγηματική πρακτική: Οι αφηγήσεις δομούν τα γεγονότα της ζωής και τα ταξινομούν σε ένα χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, δίνουν στις ιστορίες χρονική συνοχή, βοηθούν στη διαμόρφωση αντιλήψεων για τα γεγονότα, τις πράξεις, τους άλλους και τον εαυτό μας, ενώ ταυτόχρονα εμφυσούν νόημα στη ζωή. Στο coaching, ο στόχος είναι να επισημανθούν οι ιστορίες που πρέπει να ανανεωθούν και να τονιστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ένας λόγος που εστιάζουμε σε διαδικασίες που βασίζονται στην αξία μπορεί να πηγάζει από την αυξανόμενη αναγνώριση ότι η ζωή και η εργασία μας κινδυνεύουν να γίνουν επιφανειακές αν δεν αγκιστρωθούν σε βασικές πτυχές του εαυτού που εμποτίζουν την ατομική και συλλογική δράση με σημασία. Οι αξίες μπορούν να προσφέρουν ακριβώς μια τέτοια άγκυρα, καθοδηγώντας τις ενέργειες των διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων και των οργανισμών. Η διοίκηση, που λειτουργεί με βάση τις αξίες, βοηθά στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους να ευθυγραμμίζονται υπό έναν κοινό σκοπό και συμβάλλει στην καλύτερη λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην κατανόηση ότι η οικονομική αξία δεν είναι ο μοναδικός στόχος στην πορεία προς την επιτυχία.

Ο απώτερος στόχος είναι να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η ηγεσία, η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω του αναστοχασμού βασικών αξιών, ως θεμελιώδης προϋπόθεση στις ανθρώπινες προσπάθειες, συμπεριφορές και στρατηγικές για ενοποιημένη κατεύθυνση προς συγκεκριμένους στόχους. Μελέτες δείχνουν ότι η ηγεσία με γνώμονα τις αξίες παράγει οφέλη για την υγεία, συναισθηματικά και ψυχολογικά, πετυχαίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του ανθρώπινου της παράγοντα. Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικά επίπεδα ικανοποίησης από εργαζομένους και πελάτες.

Comments are closed.