Πώς ωφελούνται τα στελέχη από το executive coaching;

Το Executive Coaching ορίζεται ως η σχέση μεταξύ ενός ατόμου ή μιας ομάδας που έχει executive εξουσία και ευθύνη σε έναν οργανισμό, και ενός Coach που κατέχει εις βάθος γνώση διάφορων ψυχολογικών προσεγγίσεων και μοντέλων, επιχειρησιακή εμπειρία και είναι εξοικειωμένος με αποτελεσματική στοχοθεσία, στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη πλάνου δράσης και μεθοδολογία 360°.

Ο στόχος της coaching συνεργασίας είναι να δημιουργήσει μετρήσιμη αλλαγή συμπεριφοράς στο στέλεχος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ατομική και οργανωτική απόδοση. Η νέα συμπεριφορά υποστηρίζεται από την εσωτερίκευση βαθύτερων ψυχολογικών γνώσεων σχετικά με ανεπιθύμητες συμπεριφορές και στοχευμένo business coaching που μετατρέπει τις ιδέες σε ρεαλιστικά βήματα δράσης. Αυτό περιλαμβάνει:

 • τον εντοπισμό συνήθων αυτοκαταστροφικών σεναρίων και πώς αυτά διαβρώνουν την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας,
 • νέες πληροφορίες για το τι ‘οδηγεί’ το στέλεχος,
 • τη μετατροπή των γνώσεων σε παρατηρήσιμη αλλαγή συμπεριφοράς,
 • διάκριση μεταξύ υγιών και πιο ‘πρωτόγονων’ αμυντικών μηχανισμών και
 • χρήση του προτύπου αυτοπραγμάτωσης του στελέχους, σε συμφωνία με τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Οι κύριες υπηρεσίες του executive coaching είναι:

 1. Skills coaching – εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται για μια εργασία, περιλαμβάνοντας εκμάθηση βασικών εννοιών, στρατηγικών, μεθόδων, συμπεριφορών, στάσεων και προοπτικών για την επιτυχία της επιχείρησης. Είναι μία δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης, παρατήρησης, έρευνας, διαλόγου και ανακάλυψης.
 2. Performance coaching – επιδιώκει την αυξημένη αποδοτικότητα του στελέχους στον τρέχοντα ρόλο του. Αυτό συνήθως συνεπάγεται διορθωτικά μέτρα, επιδιώκοντας την αλλαγή προβληματικών συμπεριφορών. Ο Coach συνεργάζεται με το στέλεχος για να αξιολογήσει την απόδοσή του και λαμβάνει ανατροφοδότηση από υφισταμένους, συναδέλφους ή διευθυντές σχετικά με τα δυνατά και τ’αδύνατα σημεία του.
 3. Development coaching – επικεντρώνεται συνήθως στη μελλοντική εργασία, ρόλο ή σταδιοδρομία ενός στελέχους και εντοπίζονται ηγετικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά. Μία αντίφαση εδώ είναι ότι οι ηγετικές συμπεριφορές μίας προηγούμενης επιτυχίας δεν είναι απαραίτητα συστατικό επίτευξης μιας αυριανής καινοτομίας. Συνεπώς, τα στελέχη χρειάζεται να ‘ξεμαθαίνουν’ επιτυχημένες συμπεριφορές, προκειμένου να υιοθετήσουν νέες.
 4. Executive’s agenda coaching – περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως βελτίωση ποιότητας, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αντιμετώπιση της ανάπτυξης και διαχείριση της αλλαγής. Επιπλέον, μπορεί να αφορά προσωπικές προκλήσεις του στελέχους, οπότε εδώ μιλάμε για personal / life coaching.

To Executive Coaching βοηθά τα στελέχη να:

 • Οργανώσουν τη σκέψη, το όραμα, τον προγραμματισμό και τις προσδοκίες τους.
 • Kατανοήσουν τις βασικές τους αξίες, τα δυνατά σημεία, τους περιορισμούς και τη μοναδική συνεισφορά τους στον οργανισμό.
 • Εργαστούν προς την γνωστική τους διορατικότητα, την εμπειρία της συναισθηματικής σημασίας και την ανάληψη ευθύνης για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
 • Λάβουν ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά τους και τον αντίκτυπό της στους άλλους, ώστε ν’αποκτήσουν αυξημένη αυτογνωσία και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.
 • Διερευνήσουν «τυφλά σημεία», προκαταλήψεις και ελλείψεις, προκειμένου να αποκτήσουν νέες προοπτικές και ιδέες.
 • Μεταφέρουν, με την ολοκλήρωση της coaching συνεργασίας, τα θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό.

Το Executive Coaching θεωρείται μία σημαντική διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης για ανώτερα στελέχη και ηγέτες. Η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από την ανάπτυξη στο στέλεχος, τις δεξιότητες του Coach και την ποιότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Ωστόσο, ο Πελάτης είναι αυτός που έχει την τελική ευθύνη και την ιδιοκτησία των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Comments are closed.