Τί είναι το life coaching και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Τί είναι το life coaching;

To Life Coaching είναι η διαδικασία, με την οποία ένας Life Coach υποστηρίζει τον Πελάτη του (Coachee), να βελτιώσει τις δυνάμεις του, να υπερβεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζει και να πετύχει τους προσωπικούς του στόχους.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του life coaching;

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν το life coaching είναι οι διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιεί ο Life Coach, καθώς και τα ποιοτικά στοιχεία μιας coaching σχέσης, τα οποία και συνοψίζονται παρακάτω:

  • Προσανατολισμός στον στόχο

Ο Coachee συνήθως έρχεται με ένα αίτημα, έναν στόχο που θέλει να δουλέψει με τον Coach. Αυτό το αίτημα αρχικά δουλεύεται για να οριστεί σαφέστερα, να μπει σε ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο και να γίνει S.M.A.R.T. στόχος. Καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, Coach και Coachee δουλεύουν πάνω σε διάφορα θέματα, επιδιώξεις και εμπόδια που αντιμετωπίζει ο Coachee, ωστόσο πάντα ο στόχος του είναι το σημείο αναφοράς. Ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε πάντα με τον στόχο του Coachee.

  • Προσανατολισμός στη δράση

Το life coaching είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δράση. Δεν υπάρχει coaching, αν η συζήτηση δεν οδηγεί και σε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να λάβει ο Πελάτης. Οι δράσεις είναι αυτές που ωθούν τον Coachee από το σημείο 0 μέχρι το σημείο επίτευξης του στόχου του.

  • Προσανατολισμός στις λύσεις

Αν o Coachee αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην καθημερινότητά του, τότε η coaching συνεργασία μπορεί να στοχεύσει στην ανάδειξη λύσεων, εναλλακτικών προσεγγίσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε στο coaching στοχεύουν στο να φωτίσουν λύσεις, να εξερευνήσουν νέες ιδέες, να εισαγάγουν νέες οπτικές και να ενθαρρύνουν βελτιωμένες συμπεριφορές από τον Coachee. Δεν γίνεται ανάλωση δηλαδή στο πρόβλημα αυτό καθ’ αυτό, ούτε στο γιατί προέκυψε. Εστιάζουμε την προσοχή μας κατευθείαν προς τη δράση και συγκεκριμένα στις διαθέσιμες επιλογές και λύσεις.

  • Προσανατολισμός στο παρόν και στο μέλλον

Το life coaching προσανατολίζεται στο τώρα, στο τί δεδομένα έχουμε, τί θέλουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας. Επιπλέον, προσανατολίζεται και στο μέλλον, εστιάζοντας στο ποιο είναι το όραμα του Coachee, τί θέλει να πετύχει σε 1,2,5 χρόνια; Τί χρειάζεται να αλλάξει στο τώρα σε σκέψη, συμπεριφορά και πράξη ώστε να πετύχει στο μέλλον τον στόχο που έχει θέσει;

  • Κινητοποίηση

Σε μία life coaching συνεργασία, ο Life Coach θα προκαλέσει από νωρίς τον Coachee να ανιχνεύσει τί είναι αυτό που τον κινητοποιεί, ποιο κίνητρο λειτουργεί ως καταλύτης για να πετυχαίνει τους στόχους του. Η ανίχνευση του κινήτρου είναι υψηλής σημασίας, ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τον Πελάτη να είναι στοχοπροσηλωμένος και ενεργητικός στις δράσεις που λαμβάνει.

  • Όραμα

Το όραμα είναι βασικό χαρακτηριστικό στην στοχοθεσία. Βοηθάει τον Coachee να συνδεθεί με μία μελλοντική εικόνα του εαυτού του που έχει ήδη επιτύχει τον στόχο του και απολαμβάνει τα οφέλη του. Όταν ο Coachee καταφέρει να οραματιστεί και να συνδεθεί με αυτό το όραμα, είναι πιο εύκολο να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά στο παρόν και να δεσμευτεί απέναντι στο αποτελέσμα που θέλει να φέρει.

  • Αποτελεσματική επικοινωνία

Σε μία coaching συνεργασία, o Coach εφαρμόζει πληθώρα επικοινωνιακών τεχνικών. Ασκεί ενεργητική ακρόαση, βοηθά τον Πελάτη του να τον εμπιστευτεί και να του μοιραστεί ανοιχτά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του, τον υποστηρίζει να αναστοχαστεί πάνω σε αυτά που μοιράζεται και να ανιχνεύσει τί χρειάζεται να αλλάξει ή να βελτιώσει για να πετύχει τους στόχους του. Επιπλέον, ο Coach λειτουργεί ως καθρέφτης για όλα αυτά που δεν έχει εντοπίσει ή συνειδητοποιήσει ο Coachee, οπότε λαμβάνει και μέσω αυτής της οδού πολύτιμη ανατροφοδότηση.

  • Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια

Σε μία coaching σχέση, ο Coach θα δημιουργήσει έναν χώρο προστατευμένο και ασφαλή, με απόλυτη αποδοχή και εμπιστοσύνη, ώστε ο Coachee να καταφέρει να μοιραστεί ουσιαστικά ό,τι τον απασχολεί και να εμπιστευτεί τον Coach και την coaching διαδικασία, μέχρις ότου να πετύχει τον στόχο του.

  • Αυθεντικότητα

Κατά τη διάρκεια της coaching συνεργασίας, ο Coach ενθαρρύνει τον Coachee να είναι ανοιχτός, αυθεντικός και να εμπιστευτεί τις δύναμεις και ικανότητές του. Αυτές θα τον βοηθήσουν να βρεις τις λύσεις, απαντήσεις, ιδέες και δράσεις που θα τον φτάσουν στην ολοκλήρωση του στόχου του.

Comments are closed.