Το coaching, ως σύμμαχος στη διαχείριση συγκρούσεων

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι συχνά ένας coaching στόχος. Oι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες στις σχέσεις οποιουδήποτε τομέα.

Τί προκαλεί όμως τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων;

Η σύγκρουση εμφανίζεται όταν τα άτομα έχουν διαφορετικές απόψεις, ιδέες και νοητικές διαδικασίες και δεν προσπαθούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν τις απόψεις των άλλων.

Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες συνήθως οδηγούν σε κακή επικοινωνία, αρνητικά συναισθήματα, απώλεια εστίασης και μειωμένη αίσθηση του ανήκειν. Αν και μια σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο στρες, υπάρχουν εργαλεία, ειδικά μέσω του coaching, που μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε καταστάσεις σύγκρουσης, προτού αυτές οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα. Οι δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων είναι απαραίτητες τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική ζωή. Ως εκ τούτου, συχνά απαιτούνται τόσο στο business coaching, όσο και στο life coaching.

Πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν έχετε καλές δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων ή εάν πρέπει να τις αναπτύξετε περαιτέρω;

Σημάδια ‘φτωχών’ δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων:

• Αποφεύγετε γενικά να αντιμετωπίζετε συγκρούσεις.
• Δεν υπερασπίζεστε τα συμφέροντά σας και την άποψή σας.
• Συμβιβάζεστε πολύ συχνά, μόνο για να καταφέρετε να προχωρήσετε τη συζήτηση παρακάτω.
• Παίρνετε μια σύγκρουση πολύ προσωπικά και καταλήγετε να στενοχωριέστε.
• Προσπαθείτε να κερδίσετε τη διαμάχη, όχι να καταλήξετε σε συμφωνία.
• Περιμένετε συνεχώ το ιδανικό timing ή τις ιδανικές συνθήκες για να κάνετε μια κίνηση.
• Υιοθετείτε έναν πιο παθητικό ρόλο.

Σημάδια καλών δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων:

• Βγαίνετε μπροστά, όταν προκύπτουν συγκρούσεις.
• Μοιράζεστε τις απόψεις σας, αλλά σέβεστε αυτά που οι άλλοι λένε ή νιώθουν.
• Παραμένετε ήρεμοι και ακούτε ενεργά τους άλλους.
• Αντιμετωπίζετε τις συγκρούσεις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη και θετικές αλλαγές.
• Μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κοινά σημεία συνεννόησης.
• Εστιάζετε στη λύση, την επικοινωνία και τη σύνδεση όχι σε νικητές και ηττημένους.

Πώς μπορεί το coaching να διευκολύνει τη διαχείριση συγκρούσεων;

Το Conflict Coaching είναι μια δομημένη διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, ώστε να εμπλέκονται και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Η προσέγγιση του coaching είναι επικεντρωμένη στο παρόν και μέλλον και προσανατολισμένη στη λύση και στη δράση και μπορεί να αναλυθεί στις παρακάτω τακτικές:

  1. Κατανόηση του Πελάτη – της θέσης του, του περιβάλλοντος του, γιατί νιώθει έτσι και ποιο είναι το αποτέλεσμα που επιθυμεί να επιτύχει ο Πελάτης. Το ασφαλές και ουδέτερο περιβάλλον μιας coaching σχέσης θα εκτονώσει τα συναισθήματα, θα καταπραύνει το άγχος/στρες και θα επιτρέψει έναν εποικοδομητικό διάλογο.
  2. Κατανόηση του σεναρίου της σύγκρουσης – αξιολογούμε τα στοιχεία της σύγκρουσης από όλες τις πλευρές. Ο Coach βοηθά τον Πελάτη να αναστοχαστεί τη συμπεριφορά του, το στυλ επικοινωνίας και τα σημεία που τον προκαλούν (trigger points). Ο Coach ενθαρρύνει επίσης τον Coachee να αξιολογεί και να αποδέχεται τα στυλ επικοινωνίας και διαφωνίας των άλλων συμμετεχόντων.
  3. Αυτο-ανάπτυξη του Πελάτη – Ο Coach υποστηρίζει τον Πελάτη να θέσει και να αναπτύξει τους στόχους επίλυσης συγκρούσεων, να προσδιορίσει ποια βήματα απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων και να τον βοηθά να μένει υπεύθυνος και κινητοποιημένος για την επίτευξή τους. Κατά τη φάση της αυτο-ανάπτυξης, ο Coachee επικεντρώνεται στην ειλικρινή αυτοαξιολόγηση, στο να ‘ξε-μάθει’ μη βοηθητικές συμπεριφορές και αντιδράσεις, στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, στην ανάπτυξη καλών δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην καλλιέργεια της ικανότητας ανίχνευσης βιώσιμων επιλογών για την επίλυση των συγκρούσεων και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας για τη διαχείριση μελλοντικών δυσκολιών.
  4. Διαπροσωπικές δεξιότητες του Πελάτη – Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Πελάτης εργάζεται πάνω στις ικανότητές του να διαχειρίζεται σχέσεις και πιθανές συγκρούσεις με άλλους. Αυτό διευκολύνεται από τη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης, του ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων, του σεβασμού για την οπτική τους, ακόμα κι αν διαφωνούν με αυτήν και την ενεργητική ακρόαση για να κατανοήσουν τις απόψεις τους, χωρίς απαραίτητα να συμφωνούν με αυτές. Τέλος, ο Πελάτης μπορεί να μάθει πώς να διαπραγματεύεται καλύτερα, να συμβιβάζεται ή ακόμα και να ικανοποιεί το αίτημα του άλλου ατόμου με τρόπο όμως, που ο Πελάτης να μη ζημιώνεται με κανένα τρόπο.

Η διαχείριση των συγκρούσεων και ο χειρισμός των αντίστοιχων σκέψεων και συναισθημάτων που προκύπτουν, μπορεί να αποδειχθούν εξουθενωτικά. Βοηθήστε τον εαυτό σας να βγείτε από τον φαύλο κύκλο και να ζητήσετε βοήθεια, ώστε να μάθετε πώς να χειρίζεστε σωστά τις συγκρούσεις, να αναπτύξετε νέες δεξιότητες επίλυσης και μηχανισμούς ανθεκτικότητας και να μετατρέψετε την εμπειρία μιας σύγκρουσης σε μια νέα πρόκληση ανάπτυξης και όχι σε μια αγχωτική και τοξική κατάσταση.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να μάθετε περισσότερα.

Image by upklyak on Freepik

Comments are closed.