Τι είναι το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching;

Το Coaching, εν συντομία, είναι η σχέση μεταξύ ενός Coach και ενός πελάτη (Coachee), που εστιάζει στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του τελευταίου, προκειμένου να επιτευχθεί ένας προκαθορισμένος και συμφωνημένος στόχος αυτού.

Μερικά παραδείγματα business coaching στόχων μπορεί να είναι η βελτίωση της απόδοσης και της ηγεσίας στην εργασία, η ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, ο εντοπισμός τυφλών σημείων και περιοχών ανάπτυξης, η αντιμετώπιση παλιών συνηθειών ή επαναλαμβανόμενων προτύπων που δεν εξυπηρετούν πια, η εργασία σε περιοριστικές πεποιθήσεις και ούτω καθεξής.

Όταν επιλέγετε έναν Coach/ προπονητή, είναι σημαντικό να αξιολογείτε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα του. Ένας αυτοκαθορισμένος life coach/προπονητής ζωής, χωρίς σχετική εμπειρία ή πιστοποιήσεις είναι δύσκολο να σας βοηθήσει να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ ένας επαγγελματικά διαπιστευμένος προπονητής έχει ήδη τηρήσει υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης, εμπειρίας και ηθικής.

Το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching βασίζεται σε αποδεδειγμένη επιστήμη, όπως η κλινική ψυχολογία ή η συμβουλευτική, και βασίζεται σε εμπειρική έρευνα, θεωρητική γνώση, πρότυπα καθοδήγησης και βέλτιστες πρακτικές.

Ο Anthony M. Grant, ιδρυτής της πρώτης μονάδας προπονητικής ψυχολογίας στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όρισε το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching  ως συνδυασμό επαγγελματικής σοφίας (ατομική και ομαδική εμπειρία) και εμπειρικές αποδείξεις (συγκεκριμένη και σχετική έρευνα για coaching). Μεταφράζοντας την έρευνα σε coaching πρακτική, ένας προπονητής μπορεί να σας παρέχει πιο αποτελεσματικές αξιολογήσεις και να βελτιστοποιήσει τα επιθυμητά σας αποτελέσματα.

Το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching μπορεί να αποτυπωθεί και να συσχετιστεί με 4 βασικούς πυλώνες.

 1. Θεωρία

Ο θεμελιώδης ρόλος ενός Coach, είναι να συμβάλλει στην αύξηση επίγνωσης των πελατών του. Με την επίγνωση έρχεται η επιλογή και μια νέα νοοτροπία που βοηθά τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι δεν δεσμεύονται από τις σκέψεις ή τις περιοριστικές πεποιθήσεις τους. Αυτό που διακρίνει το Evidence-Based Coaching από άλλους τύπους coaching, είναι η γνώση του Coach για τις θεωρίες, τα μοντέλα και τα σχετικά εργαλεία που στηρίζουν την επαγγελματική τους εργασία. Ο Coach συνήθως συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους ανάλογα με το τι απαιτεί ο κάθε Πελάτης και ο κάθε στόχος.

 1. Βασική Επάρκεια

Το Coaching μπορεί να ερμηνευτεί ως συνεργασία με πελάτες σε μια διαδικασία που προκαλεί σκέψη και δημιουργικότητα και που τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο της ICF, υπάρχουν 9 βασικές κατηγορίες επάρκειας, που πρέπει να τηρούν οι επαγγελματίες Coaches:

 • Ηθική & Δεοντολογία
 • Επίγνωση και διαχείριση εαυτού
 • Δέσμευση στην αυτοβελτίωση/ προσωπική ανάπτυξη
 • Διαχείριση Συμβολαίου
 • Οικοδόμηση και διατήρηση coaching σχέσης
 • Εστίαση στο αποτέλεσμα και τη δράση
 • Ενίσχυση της μάθησης και της συνειδητοποίησης
 • Χρήση μοντέλων και τεχνικών
 • Αξιολόγηση & ανατροφοδότηση.
 1. Ο Coach

Το ‘επιδέξιο’ coaching ξεκινά με την αυτογνωσία του Coach και τη βαθιά κατανόηση της προσωπικής του ταυτότητας, των δυνατών σημείων, των αξιών, του χαρακτήρα, της ηθικής, των αδυναμιών, των προκαταλήψεων και των ενδιαφερόντων του. Ένας ισχυρός τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω του προσωπικού προβληματισμού, του αναστοχασμού και της ανατροφοδότησης.

4. Ο Πελάτης

Το Coaching είναι εγγενώς πελατοκεντρικό. Αυτό σημαίνει ότι η ατζέντα του Coach είναι πάντα στην υπηρεσία της ατζέντας του πελάτη. Για αυτόν τον λόγο, η ανάπτυξη μιας coaching συμφωνίας στην αρχή μιας συνεδρίας είναι κρίσιμη. Ο Coach πρέπει να ‘εξουσιοδοτήσει’ τον πελάτη να καθορίσει το θέμα και τα επιθυμητά αποτελέσματα της συνεδρίας. Οι πελάτες έχουν επίσης μοναδικά πλαίσια και σημεία τομής. Ποτέ δεν ασχολούνται μόνο με ένα θέμα, γιατί κανείς δεν βιώνει ένα μόνο ζήτημα στη ζωή του. Οι Coaches πρέπει να σέβονται τις επαγγελματικές και προσωπικές καταστάσεις του πελάτη και να εξερευνούν τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό απαιτεί από τον Coach να πιστεύει αυτό, που λέει ο πελάτης, όταν λέει ότι δυσκολεύεται, να μην αναρωτιέται γιατί ο Πελάτης έχει μια συγκεκριμένη πεποίθηση, αλλά αντίθετα να διερευνήσει πώς αυτή η πεποίθηση τον εξυπηρετεί ή τον εμποδίζει από αυτό που θέλει να πετύχει.

Συνοψίζοντας, το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching είναι εξαιρετικά σημαντικό για στοχευμένη coaching προσέγγιση και συνεχή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των Coaches σημαίνει γενική βελτίωση της ποιότητας στην προσφορά coaching υπηρεσιών, καθώς και περισσότερους Πελάτες, που θα εξυπηρετούνται καλύτερα.

Comments are closed.