Βελτιώνοντας τη συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα να κατανοείς και να διαχειρίζεσαι τα δικά σου συναισθήματα, καθώς και να αναγνωρίζεις και να επηρεάζεις τα συναισθήματα των γύρω σου. Με άλλα λόγια, η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένας συνδυασμός αυτογνωσίας και αυτορρύθμισης που επηρεάζει τα κίνητρα, τις κοινωνικές δεξιότητες και την ενσυναίσθηση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη διακρίνει σε σημαντικό βαθμό (90%) τα άτομα υψηλών επιδόσεων από τους ομοίους τους με παρόμοια εμπειρία και τεχνικές δεξιότητες.

Η συναισθηματική νοημοσύνη, γνωστή και ως EQ, είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας απόδοσης. Οι διευθυντές προσλήψεων αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να παραμείνουν ήρεμοι υπό πίεση, να επιλύσουν τις συγκρούσεις αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν στους συναδέλφους τους με ενσυναίσθηση.

Η ικανότητα να συνδέεστε συναισθηματικά με τους υπαλλήλους και να ηγείστε με συναισθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ηγεσία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο τρόπος με τον οποίο ένας ηγέτης σας κάνει να αισθάνεστε μπορεί να επηρεάσει τη δέσμευσή σας, καθώς και την παραγωγικότητά σας.

Η συναισθηματική νοημοσύνη συνήθως αναλύεται σε 4 βασικές ικανότητες:

 1. Αυτογνωσία: Η ικανότητα να γνωρίζετε τα συναισθήματα, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες σας και να αναγνωρίζετε τον αντίκτυπό τους στην απόδοση και τις σχέσεις με άλλους.
 2. Αυτοδιαχείριση: Η ικανότητα να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας, ιδιαίτερα σε στρεσογόνες καταστάσεις, και να διατηρείτε μια θετική προοπτική παρά τις αποτυχίες.
 3. Κοινωνική ευαισθητοποίηση: Η ικανότητα να έχουμε ενσυναίσθηση για τους άλλους και να κατανοούμε τα συναισθήματα και τις θέσεις τους, που επιτρέπει πιο αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους.
 4. Διαχείριση Σχέσεων: Η ικανότητα επηρεασμού, καθοδήγησης και έμπνευσης μέσω της πειστικής επικοινωνίας, των κινήτρων, της οικοδόμησης δεσμών και της διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ των ατόμων.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται συχνά στο leadership, executive and business coaching και σε άλλες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εντοπίσουν τομείς εξέλιξης και να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους. Μέσω του coaching, βοηθάμε τα άτομα να:

 • Αποκτήσουν επίγνωση των δυνατών και αδύναμων σημείων τους.
 • Δώσουν προσοχή στις εσωτερικές τους εμπειρίες και να μάθουν να εντοπίζουν μοτίβα ή αιτίες που μπορεί να επηρεάσουν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους.
 • Διαχειριστούν το άγχος και να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις αντιξοότητες.
 • Δίνουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να είναι ανοιχτοί στο να τη δεχτούν.
 • Αναπτύξουν soft δεξιότητες.
 • Βελτιώσουν το επικοινωνιακό και ηγετικό στυλ τους.
 • Αυξήσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη.
 • Διευκολυνθούν στη λήψη αποφάσεων και ν’αναλάβουν δράση.

Συνοψίζοντας, ο δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης αποδεικνύεται πιο σημαντικός από τον δείκτη ευφυίας και είναι κάτι που μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Comments are closed.