Πώς το coaching βοηθά τους γονείς να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά με το παιδί τους;

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών είναι ζωτικής σημασίας και για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και γιατί συμβάλλει στην ουσιαστική ευημερία και ευτυχία όλης της οικογένειας. To coaching μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να αυξήσουν την αυτοεπίγνωσή τους σχετικά με τις συμπεριφορές που τους απομακρύνουν από τα παιδιά τους, καθώς και να αναπτύξουν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και ενσυναίσθησης για καλύτερη επαφή και σύνδεση. Ακολουθούν βασικοί τρόποι με τους οποίους το coaching μπορεί να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία:

  • Ενεργητική και στοχαστική ακρόαση: Μέσα από την coaching σχέση, ο Coach μπορεί να υποστηρίξει έναν γονέα να αναστοχαστεί τους τρόπους με τους οποίους ακούει, επικοινωνεί και συνδέεται με το παιδί του. Πόση προσοχή δίνει στο παιδί και με ποιο τρόπο το επικοινωνεί; Τί είδους ερωτήσεις θέτει, ανοιχτού ή κλειστού τύπου; Με ποιο τρόπο ερμηνεύει τυχόν μη λεκτικά μηνύματα που το παιδί επικοινωνεί; Πώς δημιουργεί το χώρο για ανοιχτή και ασφαλή συζήτηση;
  • Αυτορρύθμιση: Μέσα από την coaching συνεργασία, ο γονιός μπορεί να παρατηρήσει και να αναστοχαστεί μοτίβα σκέψεων και συμπεριφορών που δεν ευνοούν την ομαλή επικοινωνία με το παιδί του, καθώς και να παρατηρήσει και να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα. Η συναισθηματική ρύθμιση του γονέα είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να μην επηρεάσει αρνητικά την συναισθηματική κατάσταση του παιδιού αλλά και για να μην υπονομεύσει την επικοινωνία και σύνδεση γονέα-παιδιού. Αν οι έντονες αντιδράσεις, οι φωνές, η κριτική απουσιάζουν, τότε και το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί την σχέση και να μοιραστεί πιο αποτελεσματικά.
  • Εμπιστοσύνη & Αναγνώριση: Οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν έναν φιλόξενο και έμπιστο χώρο, φυσικό ή μη, όπου τα παιδιά αισθάνονται άνετα και ασφαλή να μοιραστούν. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή της μέρας ή ρουτίνα, όπου μπορούν να γίνονται αυτές οι ανοιχτές συζητήσεις και ειδικά σε μέρες και ώρες που τα παιδιά είναι πιο ήρεμα. Η συνέπεια στην ανοιχτή συζήτηση μπορεί να καθιερωθεί, ακόμα και σε πιο ήπιες καταστάσεις, όχι πχ αν έχει γίνει κάτι δυσάρεστο, ώστε το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι η επικοινωνία είναι κάτι που γίνεται γενικά και όχι όταν η κατάσταση ξεφεύγει. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε και να κατανοείτε τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και ιδανικά να γίνεται και προφορική επικύρωση. Τέλος, εμπιστευτείτε τα παιδιά να καθοδηγούν τις συνομιλίες, ενθαρρύνετε την αφήγηση και επιβραβεύστε το μοίρασμα και την ειλικρίνεια, ακόμα και αν δεν σας ικανοποιεί αυτό που έχει συμβεί. Έτσι, διδάσκετε στα παιδιά σας ότι μπορούν να σας εμπιστεύονται και να σας ανοίγονται, ακόμα και αν έχουν κάνει κάποιο λάθος. Αν το παιδί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία, ωθήστε το να αναγνωρίσει και να απελευθερώσει το συναίσθημα και μόλις ηρεμήσει, βοηθήστε το να βρει μία λύση.
  • Μοντελοποίηση υγιούς επικοινωνίας: Η coaching σχέση μπορεί να προσφέρει τον ανοιχτό και ασφαλή χώρο για τον γονέα, να εκφράσει τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του, χωρίς κριτική και κατευθυντικότητα. Μέσα από αυτή την σχέση, ο γονέας έχει τον χρόνο και τον χώρο να αναστοχαστεί τί κάνει καλά και τί χρειάζεται να διορθώσει, ενθαρρύνεται να προχωρήσει σε αλλαγές και νιώθει εμπιστοσύνη. Αυτές τις ποιότητες που κυριαρχούν στην σχέση Coach-Coachee μπορεί μετά ο γονέας να της εφαρμόσει και στο οικογενειακό πλαίσιο, υιοθετώντας το υγιές αυτό επικοινωνιακό μοντέλο. Αντίστοιχα, οι γονείς θα μπορούν να δημιουργήσουν μια υποστηρικτική ατμόσφαιρα όπου τα παιδιά νιώθουν ότι τα εκτιμούν και τα ακούνε. Αυτό θέτει τα θεμέλια για ανοιχτό διάλογο με σεβασμό μέσα στην οικογένεια.

Συμμετέχοντας σε coaching συνεδρίες, προσαρμοσμένες στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, εργαλεία και υποστήριξη για την προώθηση της υγιούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα παιδιά τους σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια.

Image by pch.vector on Freepik

Comments are closed.