Πώς το coaching μπορεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες;

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συνομιλία ή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ατόμων. Η επικοινωνία μας βοηθά να συνδεθούμε με τους άλλους με ουσιαστικό τρόπο. Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει προσφέρει πολλούς τρόπους και κανάλια επικοινωνίας, παρατηρείται ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.

Τα καλά νέα είναι ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η βελτίωση αυτών των βασικών δεξιοτήτων είναι αρκετά συχνά μέρος μιας coaching ατζέντας, τόσο σε συνεδρίες business coaching ΄όσο και personal coaching.

Κατά τη διάρκεια της coaching σχέσης:

  • O Coach δημιουργεί έναν χώρο εμπιστοσύνης και ανοιχτότητας, στον οποίο οι Πελάτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να περιγράψουν όλες τις πτυχές του επικοινωνιακού ζητήματος που τους απασχολεί.
  • Ο Πελάτης θα οδηγηθεί να συνειδητοποιήσει το «γιατί» πίσω από έναν βελτιωμένο coaching στόχο επικοινωνίας. Είναι σημαντικό για τους πελάτες να συνδεθούν με ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς και να ανακαλύψουν τί τους παρακινεί σε αυτό το ταξίδι.
  • Οι Coachees θα συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα επικοινωνίας που θέλουν να λύσουν και τους πραγματικούς επικοινωνιακούς στόχους που θέλουν να επιτύχουν.
  • Ο Coach μπορεί να βοηθήσει τον Coachee να εντοπίσει και να εξαλείψει τα τυφλά σημεία (blind spots).
  • Ο Coach μπορεί να βοηθήσει τον Πελάτη να αναδιαμορφώσει τις περιοριστικές πεποιθήσεις του. Αυτές αφορούν την ιστορία που συνεχίζεις να λες στον εαυτό σου για το ποιος είσαι, τί μπορείς και τί δεν μπορείς να κάνεις. Όταν επαναλαμβάνετε αυτή την ιστορία στο μυαλό σας πολλές φορές, θα αρχίσει να γίνεται η πραγματικότητά σας. Μέσω του coaching, μπορείτε να σπάσετε αυτόν τον κύκλο και να αλλάξετε αυτές τις πεποιθήσεις.
  • Ο Coach θα φέρει την ευαισθητοποίηση του Coachee γύρω από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά και προοπτικές άλλων ατόμων που συμμετέχουν/ επηρεάζουν ένα ζήτημα επικοινωνίας.
  • Ο Πελάτης θα μπορέσει στη συνέχεια να ορίσει πρακτικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών και αλλαγών συμπεριφοράς.
  • Ο Coach μπορεί να βοηθήσει τον Πελάτη να είναι συνεπής και να εφαρμόσει το συμφωνημένο σχέδιο δράσης.

Οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας προάγουν την κατανόηση, την εμπιστοσύνη, την πίστη, την ενσυναίσθηση και τη δέσμευση. Τελικά, η σωστή επικοινωνία μας βοηθά να δημιουργούμε καλύτερες σχέσεις.

Comments are closed.