Τί είναι ο Life Coach και πώς μπορεί να σε βοηθήσει;

Τί είναι ο Life Coach;

Ο Life Coach είναι ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας, που υποστηρίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους που επιθυμούν να πραγματοποιη΄σουν αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Με την βοήθεια του Life Coach καθορίζονται σαφώς οι στόχοι του Πελάτη καθώς και τα αποτελέσματα που επιθυμεί να πετύχει. Ο Coach θα υποστηρίξει τον Coachee να αναπτύξει τις ικανότητές του, να υπερβεί τυχόν εμπόδια και να προετοιμάσει την κατάλληλη στρατηγική που θα τον οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου του.

Τί κάνει ένας Life Coach;

Ο Coach θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις το ‘γιατί’ πίσω από το στόχο σου, να οραματιστείς αποτελεσματικά το μέλλον που θέλεις για εσένα. Θα σε υποστηρίξει θέτοντας το στόχο σου σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, διευκολύνοντας την επίτευξή του. Κατά τη διάρκεια life coaching συνεδριών, μέσω τεχνικών, εργαλείων και τεστ, θα σε ωθήσει να γνωρίσεις ακόμα καλύτερα τις δυνάμεις και ικανότητες σου, ενισχύοντας την αυτοεικόνα σου. Θα σε παρακινεί, θα σε ενδυναμώνει και θα σε ενθαρρύνει σε κάθε βήμα. Ο Coach θα σε καθοδηγεί να βρίσκεις κάθε απάντηση και λύση μέσα σου, θα σε προκαλεί να αλλάζεις οπτικές γωνίες και να σκέφτεσαι out of the box.

Έρευνες λένε ότι το 50% της επιτυχίας του κάθε Coachee στο στόχο του οφείλεται στην σχέση που έχει αναπτύξει με τον Coach του!

Πότε χρειάζομαι έναν Life Coach;

Η συνεργασία με έναν Life Coach μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη:

  • Όταν νιώθεις ότι χάνεις την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θες να κάνεις και σε αυτά που τελικά κάνεις.
  • Όταν νιώθεις ότι η καθημερινότητα σε προσπερνάει.
  • Όταν αρχίζεις να παρατηρείς ότι το θέμα που σε απασχολεί, αρχίζει και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς.
  • Όταν θες να πάρεις μία σημαντική απόφαση ή να κάνεις μία απαιτητική μετάβαση.
  • Όταν βιώνεις έντονο στρες και δε μπορείς να διαχειριστείς εύκολα την καθημερινότητά σου.
  • Όταν συνειδητοποιείς ότι οι σχέσεις σου επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο.
  • Όταν χρειάζεσαι βοήθεια και υποστήριξη να κάνεις το επόμενο βήμα και χρειάζεσαι μία αντικειμενική και μη-κατευθυντική σχέση.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει ένας Life Coach;

Ο Coach βοηθάει αρχικά στην επίγνωση και κατανόηση του προβλήματος. Θα σε υποστηρίξει να καταλάβεις πώς έφτασες στο εκάστοτε σημείο, ποια είναι η ευθύνη σου απέναντι σε αυτό και ποια θετικά σου χαρακτηριστικά θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα. Όταν έχεις πλήρη επίγνωση της κατάστασης, ξέρεις και πώς θα βγεις από αυτή. Έπειτα θα σε κινητοποιήσει να καθορίσεις τί ενέργειες πρέπει να γίνουν, ποιες συμπεριφορές χρειάζεται να αλλάξουν και πιθανώς τί άλλο χρειάζεται να δεις, επεξεργαστείς ή υπερβείς. Ο Coach θα είναι ο υποστηρικτής σου στο ταξίδι αυτό και εκείνος που θα σε εμψυχώνει για να συνεχίσεις τις προσπάθειες μέχρι να αγγίξεις το όραμά σου.

Πώς επιλέγω τον κατάλληλο Life Coach;

Όταν επιλέγεις έναν Coach, είναι σημαντικό να αξιολογείς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα του. Τα κριτήρια επιλογής είναι να είναι ένας επαγγελματικά εκπαιδευμένος και διαπιστευμένος Coach από αναγνωρισμένους coaching φορείς, που τηρεί υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης, εμπειρίας και ηθικής και η εξειδίκευσή του να ταιριάζει με το είδος του στόχου που θέλεις να πετύχεις πχ προσωπικός, επαγγελματικός, ευεξίας κτλ

Comments are closed.