Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τις coaching συνεδρίες

  • Πώς είναι μία coaching συνεδρία?

Μια συνεδρία coaching είναι μια συνάντηση υποστήριξης και καθοδήγησης μεταξύ ενός Coach και ενός Coachee (Πελάτη). Ο σκοπός της συνεδρίας είναι να βοηθήσει τον πελάτη να πλησιάσει τους στόχους του, να επιστρατεύσει ό,τι θετικό έχει και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει. O Coach κάνει ερωτήσεις, προκαλεί και αμφισβητεί υποθέσεις του Coachee και παρέχει υποστήριξη και υπευθυνότητα. Μια συνεδρία coaching δεν είναι θεραπεία.

  • Πώς προετοιμάζομαι για μία coaching συνεδρία;

Πριν την αρχή της coaching συνεργασίας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι είναι οι στόχοι σας; Τί αφορούν; Τί επιθυμείτε να αλλάξει ή ενδεχομένως τί δεν λειτουργεί πια; Πού θα θέλατε να στοχεύσει μία πιθανή coaching συνεργασία; Εφόσον ξεκινήσει η συνεργασία, τότε ο Coach μαζί με τον Coachee συναποφασίζουν κάποια θέματα που θα δουλευτούν. Συνήθως, γίνεται επεξεργασία αυτών των θεμάτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και καταλήγουμε σε έναν συνολικό αναστοχασμό και μία σχετική δράση. Η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να κάνει ένας Coachee είναι να προχωρήσει με την συμφωνηθείσα δράση, να πειραματιστεί, να δει πώς λειτουργεί στη ζωή και την εργασία του και να έρθει με αυτή την πολύτιμη ‘γνώση’ στην επόμενη συνεδρία, όπου αντίστοιχα θα κεφαλαιοποιηθεί ή θα μετασχηματιστεί περαιτέρω.

  • Πόσο διαρκεί μία coaching συνεδρία;

H τυπική διάρκεια μίας ατομικής coaching συνεδρίας είναι 45-60 λεπτά. Η πρώτη επίσημη συνεδρία, που ονομάζεται και Συμβόλαιο, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 90 λεπτά. Σε ομαδικό επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία σε διάρκεια, αναλόγως ατζέντας, συμμετεχόντων και τύπου ομαδικής συνεδρίας, και μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 ώρες, ανά συνεδρία.

  • Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνω coaching?

Μία θεμιτή και αποτελεσματική συχνότητα συναντήσεων είναι η εβδομαδιαία, ούτως ώστε να υπάρχει χρονικό περιθώριο ο Coachee να προχωρά τις δράσεις του και να έχει χώρο για αναστοχασμό, καθώς επίσης να είναι και αρκετά τακτικές, ώστε να υπάρχει κινητοποίηση, αλλά και παρακολούθηση της προόδου. Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα του Πελάτη και το πλάνο συνεργασίας συναποφασίζεται και συμφωνείται μεταξύ και των 2 μερών. Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της συνεργασίας, οι συναντήσεις μπορούν να αραιώνουν σε 1-2 φορές το μήνα, μέχρις ότου να τερματιστούν.

  • Πόσο διαρκεί μία coaching συνεργασία;

Το coaching είναι γενικά μία συνεργασία βραχείας παρέμβασης. Ένας μέσος όρος μίας coaching συνεργασίας είναι 10-15 συνεδρίες. Η διάρκεια της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα και την κινητοποίηση του Πελάτη, αλλά και από τον χρονικό ορίζοντα του coaching στόχου. Παράλληλα, το coaching είναι μία δυναμική διαδικασία, που προκαλεί ενίοτε αλυσιδωτές αλλαγές, οπότε σαφώς υπάρχουν και περιπτώσεις με πολύ γρήγορη εξέλιξη, ακόμα και σε 3-4 συνεδρίες.

  • Πότε θα δω αποτελέσματα;

Ο προσανατολισμός του coaching προς τον στόχο, την αλλαγή και το αποτέλεσμα, θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε καλύτερη επίγνωση εαυτού, αλλά και διαύγεια σε επίπεδο περιβάλλοντος, επιλογών, συμπεριφορών κτλ. Θα είστε σε θέση να παρατηρήσετε θετικές αλλαγές στη σκέψη και την καθημερινότητά σας αρκετά γρήγορα, ασχέτως του χρονικού πλαισίου του στόχου σας. Οι συνόψεις και οι αναστοχασμοί που θα κάνουμε, τα μαθήματα και οι παρατηρήσεις μεταξύ των συνεδριών, καθώς και οι μικρές δράσεις που θα αναλαμβάνετε συστηματικά, θα σας βοηθήσουν να υιοθετήσετε νέες συνήθειες και να παρατηρήσετε θετικές αλλαγές στην καθημερινότητά σας, ήδη από τις πρώτες μας συναντήσεις. Ωστόσο, τo coaching, όπως και άλλες επαγγελματικές παρεμβάσεις, σε καμία περίπτωση δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις, ούτε μαγικά αποτελέσματα, χωρίς την ανάμειξη και την ενεργή συμμετοχή του Coachee. Συνεπώς, είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν γρήγορες και μεταμορφωτικές αλλαγές, εφόσον ο Coachee είναι αποφασισμένος να τις δει και να τις υιοθετήσει.

Image by Freepik

Comments are closed.